keskiviikko 29. kesäkuuta 2011

Tervetuloa lukemaan Varustamo-hankkeen blogia!

Tässä blogissa kerrotaan Varustamo-hankkeen kulusta, siihen kuuluvista vertaisohjaaja-koulutuksista sekä otetaan monipuolisesti kantaa Varustamo-hankkeen teemoihin liittyviin ajankohtaisiin aiheisiin, muun muassa sosiaaliseen mediaan, vertaisohjaukseen, nuorten koulutukseen ja nuorille suunnattuihin palveluihin verkossa ja Pirkanmaan alueella.

Varustamo-hanke pyörähti toden teolla käyntiin jo maaliskuussa, kun hankkeen ensimmäiset 14 vertaisohjaajaa aloittivat kouluttautumisensa. ”Vertaisohjaajana verkossa – ohjausta nuorelta nuorelle sosiaalisen median keinoin” -teemainen kurssi sisälsi lähiopetusta TAMKin tiloissa, etätehtäviä sekä kurssin loppupuolella myös lyhyen työharjoittelujakson. Kurssilla perehdyttiin muun muassa monipuolisesti sosiaaliseen mediaan ja sen käytön mahdollisuuksiin vertaisohjauksessa ja ensinnäkin siihen, mitä vertaisohjaus oikeastaan on, ohjauksen etiikkaan, netikettiin, nuoruuteen elämänvaiheena ja saatavilla oleviin nuorten palveluihin niin verkossa kuin Pirkanmaan alueella. Kurssin työtavat vaihtelivat luennoista ryhmätöihin, keskusteluihin ja erilaisiin käytännön harjoituksiin: lähitapaamisissa kokeilimme esimerkiksi vertaiskeskustelua chatissa ja nuorten kysymyksiin vastaamista kuvitteellisella kysymys-vastaus -palstalla. Koko kurssi kesti kokonaisuudessaan vain hieman reilun kuukauden, ja oli näin ollen varsin tiivis mutta kattava paketti!

Kesäkuun alusta kahdeksan koulutettua vertaisohjaajaa aloittivat työn hankkeen parissa, osa tehden kokopäiväistä työtä kesäkuun ajan, osa osa-aikaisesti kesä- ja elokuun ajan. Kesäkuussa työ oli hyvin pitkälti tulevan suunnittelua ja ideointia, ja sama jatkuu nyt elokuussakin. Hankkeen yhteistyökumppaniksi löytyi Pirkanmaan Ammattistartti, jolle vertaisohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia vertaisohjauskonsepteja. Nämä sosiaalisessa mediassa toteutettavat vertaisohjauskonseptit otetaan käytäntöön jo syyslukukauden 2011 alusta, kun uudet työntekijät kevään vertaisohjaaja-koulutusryhmästä tulevat hankkeelle.

Ammattistartti-yhteistyön lisäksi kesän suunnittelutyöhön on kuulunut myös Varustamo-hankkeen omaan käyttöön tulevien ideoiden ja toteutusten miettimistä. Nettisivut, tämä blogi, pelit ja monta muuta ideaa ovat edelleen työn alla. Koko Varustamo-hankehan kestää aina vuoteen 2013 asti, joten nyt suunnittelutyötä tekevä ensimmäinen ryhmä vertaisohjaajia on rakentamassa pohjaa ja ideoimassa alkua koko projektille.

Loppuun vielä pienen pieni palanen siitä, mitä olemme kesäkuussa hankkeelle ideoineet: Varustamon logo-suunnittelua monesta näkökulmasta!