Mikä on Varustamo-hanke?

Varustamo-hankkeessa kehitetään Nuorelta nuorelle -vertaisohjauksen mallia, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa.

Varustamossa toteutetaan kolme vertaisohjaajakoulutusta, joissa koulutetaan nuoria toimimaan vertaisohjaajina toisille nuorille heidän siirtymävaiheidensa tukemisessa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa vertaisohjaajan valmiuksia toimia vertaistukena nuorten suosimissa sosiaalisen median yhteisöissä ja verkostoissa. Varustamo tarjoaa myös työmahdollisuuden koulutuksen käyneille vertaisohjaajille.

Kohderyhmänä ovat pääasiassa 16 – 25 -vuotiaat peruskoulun, lukion ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen päättäneet, opintojaan jatkavat tai opintonsa keskeyttäneet nuoret.

Vertaisohjaaja neuvoo, tukee ja ohjaa eteenpäin kehityshaluista nuorta kohti työuran selkeytymistä tai opinnoissa selviytymistä ja menestymistä. Varustamon vertaisohjaajat toimivat sekä virtuaalisesti verkossa tapahtuvan ohjauksen ja kampanjoiden muodossa, että mahdollisesti myös livenä esimerkiksi eri oppilaitosten tiloissa. Kaikessa toiminnassa vertaisohjaajan ja nuoren välinen suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen – vertaiskokemukseen.

Varustamo on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, joka alkoi 1.9.2010 ja päättyy 30.6.2013. Toteuttajaorganisaatio on Tampereen ammattikorkeakoulu ja maakunnallisena kohdealueena Pirkanmaa.

Lisää tietoa hankkeesta löytyy Varustamon nettisivuilta.