keskiviikko 26. kesäkuuta 2013

Varustamo ja verkkovertaisohjaus osana ammatillista kasvuprosessia

Kuulin Varustamon vertaisohjaajakoulutuksesta keväällä 2011 ainejärjestöni sähköpostilistan kautta ja kiinnostuin siitä heti. Erityisesti minua kiinnosti koulutuksen tarjoama ohjauspuoli sekä koulutukseen sisältynyt yhden opintopisteen työharjoittelu. Vaikka omissa yliopisto-opinnoissakin oli tekemistä ja vertaisohjaajakoulutukseen osallistuminen tarkoitti pitkiä päiviä huhti-toukokuussa, olin erittäin iloinen, että pääsin koulutukseen mukaan. Takana oli siinä vaiheessa kaksi vuotta yliopisto-opintoja, jotka koostuivat kasvatustieteen, psykologian ja nuorisotyön ja -tutkimuksen opinnoista. Vaikka koulutuksessa käydyt ohjaukseen liittyvät asiat olivat melko tuttuja, sain itselleni uusia oivalluksia sosiaalisesta mediasta ja opetustavoista. Oli ihanaa saada teoreettisten yliopisto-opintojen rinnalle kokemuksia käytännöllisemmistä ja keskustelevemmista opetustavoista. Lisäksi huomasin, että vaikka koulutuksen aloittaessani luulin tuntevani sosiaalisen median välineet melko hyvin, olin ollut väärässä - tietoni olivatkin aika rajalliset, ja olen sekä koulutuksessa että myöhemmin työssä oppinut valtavasti uutta sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä! Koulutukseen sisältyneessä työharjoittelussa opin pienimuotoisen tutkimushaastattelun suunnittelua, toteutusta ja purkua. Näistä taidoista on ollut myöhemmin opinnoissani hyötyä, ja lisäksi työharjoittelusta syntynyt oppilaitoskontakti on kantanut hedelmää opinnäyteyhteistyön merkeissä.

Varustamon "Luolan" seinä alkoi täyttyä loppukesästä 2011 lehtileikkeistä. Kuva: Telma.


Koulutuksen käytyäni siirryin muihin töihin kesäksi, jonka jälkeen elokuussa siirryin Varustamon palkkalistoille ihmettelemään, mitä muut olivat kesän aikana ideoineet. Ensimmäisenä työpäivänäni Varustamon toiminta polkaistiin kunnolla käyntiin Facebook-sivujen julkaisun muodossa. Toisena päivänä olinkin sitten pikaisen perehtymisen jälkeen jo esittelemässä Varustamon toimintamuotoja Tampereen ammattikorkeakoulun henkilöstölle monikymmenpäisen yleisön edessä. Jo aivan alusta alkaen olen siis saanut kartuttaa esiintymiskokemusta ja -varmuutta erinäisissä tilaisuuksissa sidosryhmä- ja oppilaitosvierailuilla sekä seminaareissa ja tapahtumissa.

Telma Varustamon "Vertaisena verkossa" -seminaarissa 5.6.2013 pitämässä puheenvuoroa. Kuva: Ulla-Maija Koivula.

Työskentely Varustamolla on tarjonnut myös kokemusta suunnittelu- ja sisällöntuotantotyöstä, joka on ollut aivan erilaista kuin aiemmat työni. Ajoittain työskentely onkin ollut ideoinnin ja innovoinnin vapaudesta nauttimista ja ajoittain taas “innovaatiotuskassa” ja ideointityön takkuamisessa kärvistelyä. Kaiken kaikkiaan kuitenkin mahdollisuus suunnitella oman työn sisältöä ja vaikuttaa merkittävästi omiin työtehtäviin ja työmäärään on tuntunut aivan mahtavalta! Opintojen ja työn yhdistäminen on ollut harvinaisen helppoa, kun osan työstä on voinut tehdä etänä ja omat työaikansa on voinut päättää lähes täysin oman päänsä ja aikataulujensa mukaan.

Varustamon vertaisohjaajat ovat olleet taustoiltaan ja kiinnostuksen kohteiltaan melko erilaisia, mikä on antanut hyvää peilauspintaa omille taustoille ja taidoille. Ylipäätään työskentely on auttanut tiedostamaan ja tunnistamaan omien opintojen ja aiemman työkokemuksen aikana syntyneitä taitoja ja tietoja. Jokaiselle vertaisohjaajalle on syntynyt omimmat työtehtävät ja tiimissä työskentely on tuntunut hauskalta. Myös se on ollut hauskaa vaihtelua, että lähimmät työkaverit ovat olleen suunnilleen samanikäisiä ja työtä onkin tehty meidän nuorten ideoiden pohjalta. On ollut hienoa saada toimia viestinviejänä ja linkkinä nuorille suunnattujen palvelujen ja nuorten välillä ja siten tarkastella yhteiskunnallisia, nuorten elämään liittyvä haasteita monesta näkökulmasta. Olen oppinut paljon niin muilta vertaisohjaajilta kuin sidosryhmien edustajilta ja erilaisista tapahtumista (kuten The Week of Wicked Problems, Politiikkapäivä ja ITK2013-konferenssi), joihin olen saanut osallistua Varustamon edustajana. Myös Varustamon "Nuoret verkossa" ja "Vertaisena verkossa" -seminaarien järjestäminen itse on opettanut työelämän kannalta tarvittavia taitoja aina lähtien tiedonhausta puhujien kontaktointeihin ja palkkiolaskutuksesta e-lomakkeen tekemiseen.

Telman tiimiläisiä työn touhussa "The Week of Wicked Problems" -leirillä elokuussa 2012. Kuva: Telma.

Konkreettisina taitoina käteen on jäänyt lisäksi muun muassa Bloggerin, Wordpressin, Facebook-sivun, Twitterin, Prezin ja Google+:n käyttötaidot, joita kaikkia olen päässytkin jo hyödyntämään muissa yhteyksissä. Meidän vertaisohjaajien kerryttämä tieto jatkaa siirtymistään uusiin yhteisöihin kauttamme tulevaisuudessakin.

Kesäkuun 2013 lopun lähestyessä Luolan seinät ovat jo lähes tyhjät ja viimeiset työtehtävät käynnistyneet. Kuva: Telma.

Lähes kaksi kokonaista vuotta Varustamon vertaisohjaajana on tuonut huikean määrän taitoja ja osaamista, jotka ovat tuoneet muassaan uudenlaisen tavan tarkastella maailmaa tulevana kasvatusalan ammattilaisena. Varustamo on ollut merkittävä osa omaa kasvuprosessiani, ja vaikka tunnelmat Varustamon päättyessä ovatkin hieman haikeat, siirryn iloisena ja tyytyväisenä kohti uusia kuvioita.

Telma Rivinoja, Varustamo

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti