keskiviikko 17. elokuuta 2011

Apua AKU-toiminnasta!

Oletko ilman opiskelupaikkaa perusopetuksen jälkeen? Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Ota yhteyttä AKU- toimintaan.


Saat tietoa eri ammattialoista, koulutuksista ja vaihtoehtoisista koulutuspoluista tai töihin hakemisesta sekä perusopetuksen numeroiden korottamisesta. AKU- toiminta on hyvä pohtimispaikka myös silloin, kun mietit opintojesi keskeyttämistä, lopetat opiskelusi tai jäät pitkälle sairaslomalle.

AKU =Ammattiin, Koulutukseen ja Uralle

Soita, lähetä tekstari tai sähköpostia:
Jetta Turunen puh. 050 560 8634 (jetta.turunen@akutoiminta.fi)
Minna Nieminen puh. 050 328 6207 (minna.nieminen@akutoiminta.fi)


--------------------------------------------------------------------------------------------


NIVELVAIHEEN OHJAUSTA TAMPEREELLA JO 10 VUOTTA

AKU-toiminta alkoi 1.8.2001 ”perusopetuksen päättäneiden nuorten oppilaiden seuranta- ja ohjausprojektina. Tavoitteena on ollut luoda paikallinen toimintamalli, jonka avulla seurataan ja ohjataan perusopetuksen päättäneiden koulutusvalinnoissaan epävarmoja nuoria koulutusasteiden nivelvaiheessa” (Sopimus 14.12.2000 Opetushallitus toimeksiantajana ja Tampereen ammattiopisto toimeksiannon toteuttajana). Toiminta vakinaistettiin v.2006.

AKU-toiminta on Pirkanmaan ammattiopiston (PAO) ja Tampereen ammattiopiston (TAO) järjestämää ja rahoittamaa toimintaa. Työskentely tapahtuu nk. nivelvaiheessa ja toiminnan keskeinen tavoite on syrjäytymisen ehkäisy sekä koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteuttaminen.

AKU- toiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 18-vuotiaille peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka ovat ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttäneet opiskelunsa toisella asteella tai ovat pitkällä sairaslomalla. AKUn perustehtävänä on ohjata nuoria Ammattiin, Koulutukseen ja Uralle nuoren elämäntilanne huomioiden. AKU-toiminta on seutukunnallista työtä.

Työ on sekä yksilöohjausta että verkostotyötä. Yksilöohjaus voi olla lyhytaikaista neuvontaa, jolloin asiakkuus kestää 1-3 tapaamiskertaa. Pidempi ohjausprosessi sisältää keskusteluja nuoren kanssa nuoren itsensä tärkeinä pitämistä asioista, perhetapaamisia, koulutus- ja urasuunnitteluohjausta, oppilaitoksiin tutustumista, koulutuskokeiluja oppilaitoksissa, vaihtoehtoisten opintopolkujen hakemista, yhteishaun tekemistä sekä tiivistä yhteistyötä TE-toimiston nuorten palvelujen kanssa ammatinvalinnanohjauksessa ja työelämään tutustumisessa työkokeilujen tai –harjoittelujen kautta.

Verkostotyötä tehdään myös perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja nuoren omien verkostojen kanssa. Tarvittaessa etsitään nuorten palveluverkostosta uusia yhteistyökumppaneita. Työmme lähtökohtana on nuoren oma käsitys hyvästä elämästä.

AKU-toiminta on osa oppilaitosten ohjaus- ja tukipalveluja, jossa työskentelee yksi Tampereen ammattiopiston sosiaalikuraattori koulutus- ja uraohjaajana ja yksi Pirkanmaan ammattiopiston erityisohjaaja.

AKU-toiminta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti