torstai 4. elokuuta 2011

Nuorten yhteiskuntatakuusta

Helsingin Sanomat kirjoitti heinäkuun lopulla, miten työministeri Lauri Ihalainen haluaa pelastaa nuoret. Hieno ja tärkeä tavoite! Ihalainen pitää yhtenä ministerikautensa tärkeimmistä tavoitteista nuorten yhteiskuntatakuun tehokasta toteuttamista. Nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteena on edistää ja tukea nuorten koulutukseen ja työelämään sijoittumista, ehkäistä nuorten työttömyyden pitkittymistä, tunnistaa nuorten syrjäytymisvaaraan liittyvät tekijät ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä jo varhaisessa vaiheessa.

Nuorten yhteiskuntatakuu tarkoittaa, että kaikille työtä tai opiskelupaikkaa vailla oleville alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta palvelu tai toimenpide, jolla parannetaan hänen mahdollisuuksiaan selviytyä työmarkkinoilla tai löytää työpaikka. Tällaisia palveluita tai toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikka, työnhakuvalmennus tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut.

TE-toimisto tarjoaa kaikkia näitä, mutta yhteiskuntatakuuseen sisältyy myös nuoren oma aktiivisuus, esimerkiksi velvollisuus hakea koulutukseen yhteishaussa. Nuorten yhteiskuntatakuun tehokas toteuttaminen vaatisi myös tiivistä yhteistyötä muiden nuorille suunnattuja palveluita tarjoavien tahojen, kuten työpajojen tai etsivää nuorisotyötä tekevien yhteisöjen kanssa.

Konkreettisesti yhteiskuntatakuun toteutuminen tarkoittaa sitä, että yhdessä nuoren kanssa laaditaan yksilöllinen työllistymissuunnitelma: henkilökohtainen toimintasuunnitelma siitä, miten tästä tilanteesta jatketaan eteenpäin. Tämän jälkeen nuori ohjataan mahdollisimman pian parhaiten hänelle sopivaan ja hänen tarpeitaan ja toiveitaan vastaavaan toimintaan, riippuen esimerkiksi siitä, onko tuleva ala jo selvillä vai ei, tai tarvitseeko nuori muuta erityistukea elämässään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti